КРАНОВЩИК

КРАНОВЩИКРоботи для кранівника.
З.П. 12 ЗЛ.Ч.
РАБ ДЕНЬ 8 ЧАС.ПРОЖІВАНІЕ
250 ЗЛ.М.
РОБОТА В РАЙОНІ ЧЕНСТАХОВА.